Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | 650 typových projektů rodinných domů www.nasdum.cz

NERO 2042 - projekt rodinného domu s dotací

NERO 2042
  Ceníková
cena materiálu
RD s BONUSEM
cena materiálu
Identifikační údaje rodinného domu:
Uzavřená hrubá stavba: 1 348 000 Kč * 993 000 Kč * Zastavěná plocha: 133 m2
TZB + instalace: 278 000 Kč* 191 000 Kč* Užitná plocha: 206 m2
Dokončovací práce: 1 207 000 Kč* 919 000 Kč* Výška hřebene: 7.96 m
      Sklon střechy: 40°
      Dispozice: 5+1
Projekt rodinného domu: Součinitel tepelného odporu konstrukce:
Dokumentace pro stavební povolení: 28 435 Kč* Obvodová stěna: 0,19 W/m2.K
Výkaz výměr + kontrolní rozpočet: 11 858 Kč* Okna - výplně otvorů: 0,73 W/m2.K
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB): 5 082 Kč* Podlahy: 0,30 W/m2.K
Dotace RD s BONUSEM: 28 435 Kč* Střechy: 0,18 W/m2.K
Standard materiálů a výrobků
Uzavřená hrubá stavba: soupis materiálů
TZB + instalace: soupis materiálů
Dokončovací práce: soupis materiálů
Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.
*Změna cen vyhrazena. Prodejní ceny budou stanoveny na základě aktuální cenové nabídky.
Uvedené ceny materiálu a realizace jsou bez DPH. Cena projekčních prací jsou vč. DPH.
Projekty rodinných domů
Rodinný dům s bonusem
211 155 190 | info@bonusdum.cz