NERO 2001 - rodinný dům s dotací

NERO 2001
  Ceníková
cena materiálu
BONUSDUM
cena materiálu
Identifikační údaje RD:
Uzavřená hrubá stavba: 1 056 000 Kč* 771 000 Kč* Zastavěná plocha: 133 m2
TZB + instalace: 200 000 Kč* 138 000 Kč* Užitná plocha: 191 m2
Dokončovací práce: 969 000 Kč* 731 000 Kč* Výška hřebene: 7.36 m
      Sklon střechy: 15°
      Dispozice: 4+kk
Projekt RD: Součinitel tepelného odporu konstrukce RD:
Dokumentace pro stavební povolení: 23 500 Kč* Obvodová stěna: 0,19 W/m2.K
Výkaz výměr + kontrolní rozpočet: 9 800 Kč* Okna - výplně otvorů: 0,73 W/m2.K
Energetický štítek: 3 000 Kč* Podlahy: 0,30 W/m2.K
  Střechy: 0,18 W/m2.K
Orientační cena RD:
Orientační cena RD na klíč dle ÚRS: 4 505 000 Kč*
Standard materiálů a výrobků
Uzavřená hrubá stavba: soupis materiálů
TZB + instalace: soupis materiálů
Dokončovací práce: soupis materiálů
Autorská práva: Ing. arch. Lubomír Křivka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání výše prezentovaných architektonických návrhů zakázané a trestně postižitelné.
*Změna cen vyhrazena. Prodejní ceny budou stanoveny na základě aktuální cenové nabídky. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Projekty rodinných domů
Architektonická kancelář Křivka
211 155 190 | info@arch-krivka.cz
www.arch-krivka.cz