Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | 650 typových projektů rodinných domů www.nasdum.cz

GARÁŽ 1C - výhradně ze zdicího systému BEST - UNIKA

GARÁŽ 1C
  Ceníková
cena materiálu
BONUSDUM
cena materiálu
Identifikační údaje garáže:
Materiál pro garáž: 96 000 Kč* 75 000 Kč* Zastavěná plocha: 23 m2
      Užitná plocha: 19 m2
      Výška hřebene: 2.8 m
      Sklon střechy:
Projekt garáže: Součinitel tepelného odporu konstrukce garáže:
Dokumentace pro stavební povolení: 2 400 Kč* Obvodová stěna: 0,19W/m2.K
Výkaz výměr + kontrolní rozpočet: 950 Kč* Okna - výplně otvorů: 1,1-1,2W/m2.K
    Podlahy: 0,30W/m2.K
  Střechy: 0,18W/m2.K
Orientační cena garáže:
Orientační cena garáže na klíč dle ÚRS: 254 000 Kč*
*Změna cen vyhrazena. Prodejní ceny budou stanoveny na základě aktuální cenové nabídky.
Uvedené ceny materiálu a realizace jsou bez DPH. Cena projekčních prací jsou vč. DPH.
Projekty rodinných domů
Rodinný dům s bonusem
211 155 190 | info@bonusdum.cz