Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | 650 typových projektů rodinných domů www.nasdum.cz

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Na této stránce naleznete nejčastější otázky a odpovědi. Po kliknutí na otázku se Vám rozbalí odpověď.

Kolik stojí změny v typovém projektu?
Cena zpracování změn je posuzována individuálně. Podrobné informace a cenu se dozvíte vždy na základě nezávazné poptávky.
Je součástí typového projektu PENB?
PENB, neboli průkaz energetické náročnosti budovy není součástí typového projektu, je ale možné si ho spolu s typovým projektem objednat.
Kdo mi zpracuje projekt osazení domu na pozemek.
Projekt osazení domu na pozemek a připojeni na inženýrské sítě Vám zpracuje některý z partnerů PROGRAMU RD s BONUSEM. Síť partnerů pokrývá celé území ČR. Seznam partnerů vč. kontaktu získáte spolu s typovým projektem.
Jak dlouho trvá vyhotovení projektu pro stavební povolení?
Typový projekt rodinného domu je zpracován do 7 dnů od objednání a uhrazení zálohy.
Co je to Uzavřená hrubá stavba?
Jedná se komplet stavebních materiálů pro rodinný dům obsahující: ztracené bednění, zdivo, hydroizolaci, kari-sítě, krovy a příhradové vazníky, střešní krytinu, výplně otvorů (okna, vstupní dveře, střešní okna), komín, garážová vrata. Podrobnosti naleznete zde: Uzavřená hrubá stavba
Jak získám dotaci na typový projekt?
Nárok na dotaci vzniká objednateli projektové dokumentace DSP po prokazatelném použití materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci při realizaci stavby daného RD. Jako prokazatelné potvrzení se uznává originál daňového dokladu nebo dodacího listu.
Nárok na dotaci vzniká objednateli i při částečném použití materiálů a výrobků uvedených v projektové dokumentaci. Dotace bude v takovém případě snížena.
Kde získám informace o projektu RODINNÝ DŮM S BONUSEM?
Kompletní informace získáte v Architektonické kanceláři Křivka s.r.o., v konzultačních místech a pochopitelně na emailu info@bonusdum.cz.
Co je to RODINNÝ DŮM s BONUSEM?
Zkráceně "RDsB" je program zvýhodnění pro stavebníky rodinných domů.
Jaký je rozdíl mezi užitnou a užitkovou plochou?
Definice pro užitnou plochu je převzata z Nařízení komise (ES) č.1503/2006. Užitná plocha budovy se měří uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje: konstrukční plochy (např. plochy komponent, které vytyčují hranice stavby, podpěry, sloupy, šachty, komíny), funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy, kde jsou umístěna zařízení topení a klimatizace nebo energetické generátory), průchozí prostory (např. schodišťové šachty, výtahy, eskalátory).

Součástí celkové užitné plochy obytné budovy jsou plochy používané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a společné prostory používané majiteli bytových jednotek.

Užitková plocha dle definice z dnes již neplatné vyhláška ministerstva financí č. 85/1997 Sb.: Užitkovou plochou bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností včetně místností vedlejších, užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů.
Co přesně je podlahová plocha?
Legislativa stanovuje podlahovou plochu ve dvou různých předpisech různým způsobem (např. v zákoně 107/2006 Sb. a vyhlášce 372/2001 Sb.). Přesné stanovení plochy je často odlišné dle interpretace zákonů, norem, které na plochu odkazují.

Definice dle zákona 107/2006 Sb.: podlahovou plochou bytu se myslí součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

Definice dle zákona 372/2001 Sb.: podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.

Jednotlivé plochy jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav (např. omítky). Do podlahové plochy místností se nezapočítávají nosné sloupy uprostřed místností, plocha dveřních a okenních ústupků. Do podlahové plochy místností se započítávají plochy využité k zastavění zařizovacími předměty (např. nábytek, vestavěný nábytek, umyvadlo, vana včetně schodišťového stupně, kuchyňská linka, lednice, plynový a elektrický sporák, kamna nebo jiná otopná tělesa); příčky, které nerozdělují místnosti a nejsou postaveny až ke stropu (např. dělící příčky v koupelnách opticky oddělující záchodovou mísu od ostatního prostoru, mobilní příčky atd.).
Co je obytná plocha?
Obytná plocha je podlahová plocha obytných místností, kdy za obytnou místnost se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, kterou lze přímo nebo dostatečně nepřímo vytápět a je určena k celoročnímu bydlení.
*Změna cen vyhrazena. Prodejní ceny budou stanoveny na základě aktuální cenové nabídky.
Uvedené ceny materiálu a realizace jsou bez DPH. Cena projekčních prací jsou vč. DPH.
Projekty rodinných domů
Rodinný dům s bonusem
211 155 190 | info@bonusdum.cz