Individuální projekty rodinných domů www.arch-krivka.cz | 650 typových projektů rodinných domů www.nasdum.cz

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOMU

Dokumentace rodinných domů pro stavební povolení v projektu RODINNÝ DŮM s BONUSEM je zpracována podle vyhlášky č. 62/2013 Sb.

A - průvodní zpráva

průvodní zpráva (PDF)

B - souhrnná technická zpráva

souhrnná technická zpráva (PDF)

D - dokumentace objektů

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.01technická zpráva (PDF)
D.1.1.02základy (PDF)1:100
D.1.1.03půdorys 1.np (PDF)1:100
D.1.1.04půdorys 2.np (PDF)1:100
D.1.1.05střecha (PDF)1:100
D.1.1.06řez A-A (PDF)1:100
D.1.1.07pohledy (PDF)1:100

D.1.2 - stavebně konstrukční řešení

D.1.2.01technická zpráva (PDF)
D.1.2.02statický výpočet (PDF)1:100
D.1.2.03skladba stropu (PDF)1:100
D.1.2.04výkres věnců (PDF)1:100
D.1.2.05výkres krovu (PDF)1:100

D.1.3 - požárně bezpečnostní řešení

D.1.3.01požárně bezpečnostní řešení (PDF)1:100
D.1.3.02výkres odstupových vzdáleností (PDF)1:100

D.1.4 - Technika prostředí staveb

D.1.4A - vytápění

D.1.4A.01technická zpráva (PDF)
D.1.4A.02výkres 1.np (PDF)1:100
D.1.4A.03výkres 2.np (PDF)1:100
D.1.4A.04vytápění schéma (PDF)1:100

D.1.4E - zdravotechnika

D.1.4E.01technická zpráva (PDF)
D.1.4E.02výkres základu - kanalizace (PDF)1:100
D.1.4E.03výkres 1.np - kanalizace (PDF)1:100
D.1.4E.04výkres 2.np - kanalizace (PDF)1:100
D.1.4E.05-1svislé schéma - kanalizace (PDF)1:100
D.1.4E.05-2svislé schéma - kanalizace (PDF)1:100
D.1.4E.06výkres 1.np - vodovod (PDF)1:100
D.1.4E.07výkres 2.np - vodovod (PDF)1:100
D.1.4E.08plynovod 1.np a axonometrie (PDF)1:100

D.1.4G - elektroinstalace

D.1.4G.01technická zpráva (PDF)
D.1.4G.02půdorys 1.np (PDF)1:100
D.1.4G.03půdorys 2.np (PDF)1:100
D.1.4G.04hromosvod - střecha (PDF)1:100
D.1.4G.05rozvaděč domovní (PDF)

D.1.4H - centrální vysavač

D.1.4H.01technická zpráva (PDF)
D.1.4H.02půdorys (PDF)1:100

E - dokladová část

E.5energetický štítek obálky budovy (PDF)
*Změna cen vyhrazena. Prodejní ceny budou stanoveny na základě aktuální cenové nabídky.
Uvedené ceny materiálu a realizace jsou bez DPH. Cena projekčních prací jsou vč. DPH.
Projekty rodinných domů
Rodinný dům s bonusem
211 155 190 | info@bonusdum.cz